Workshop การสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงในประเด็นรู้ทันพนันออนไลน์ ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


Workshop การสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงในประเด็นรู้ทันพนันออนไลน์ ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันที่โพสต์ : 2024-02-15

มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับ โครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารของภาคีเครือข่ายลดปัจจัย จัด Workshop การสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงในประเด็นรู้ทันพนันออนไลน์ ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องจัดกิจกรรมพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต โดยโครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารของภาคีเครือข่ายลดปัจจัย สนับสนุนโดย สสส.#มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน