ประชุมเครือข่ายสร้างการเรียนรู้เท่าทันพนันสำหรับเด็ก / 9-10 มีนาคม 2566 โรงแรมโอโซ่ พัทยา


ประชุมเครือข่ายสร้างการเรียนรู้เท่าทันพนันสำหรับเด็ก / 9-10 มีนาคม 2566 โรงแรมโอโซ่ พัทยา
วันที่โพสต์ : 2023-03-14
เรียนรู้พนัน ... สร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
เรียนรู้พนัน ... สร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
 
ประชุมเครือข่ายสร้างการเรียนรู้เท่าทันพนันสำหรับเด็ก ปีนี้วางเป้าหมาย สร้างการเรียนรู้เท่าทันพนันผ่านครูประจำชั้น โดยมีเวทีอบรมครูและ Roadshowละครเรียนรู้เท่าทันพนัน ทั้งนี้ยังออกแบบเครืองมือการติดตามผล การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งถอดบทเรียน ค้นหาครูต้นแบบผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ข้อค้นพบอื่นๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันพนันในระยะต่อไป
 
กลุ่มไม้ขีดไฟ , กลุ่มเฉพาะกิจเธียร์เตอร์ , กลุ่มละครสร้างการเรียนรู้บางเพลย์ , สำนักกิ่งก้านใบ
9-10 มีนาคม 2566 โรงแรมโอโซ่ พัทยา