การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การจัดให้มีการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ พ.ศ. ....


การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การจัดให้มีการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ พ.ศ. ....
วันที่โพสต์ : 2022-08-02
ส่งเสริมการค้าหรือส่งเสริมการพนัน?
ส่งเสริมการค้าหรือส่งเสริมการพนัน?
ร่าง พ.ร.บ.เสี่ยงโชคฯ นักวิชาการกังวลเพื่อส่งเสริมการค้าหรือส่งเสริมการพนัน? "นายธนากร คมกฤส" เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน แสดงความคิดเห็นว่า พ.ร.บ.เสี่ยงโชคฯ ควรอยู่ใน พ.ร.บ.การพนัน และต้องมีคณะกรรมการควบคุมการพนันเข้ามากำกับดูแลอย่างจริงจัง
การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การจัดให้มีการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ พ.ศ. .... วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร