เวิร์กชอปพัฒนาละครเพื่อสร้างการเรียนรู้เท่าทันการพนัน "Dream Ranger"


เวิร์กชอปพัฒนาละครเพื่อสร้างการเรียนรู้เท่าทันการพนัน "Dream Ranger"
วันที่โพสต์ : 2022-08-02
เตรียมความพร้อมออก Roadshow ให้กับโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ
"มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน" ร่วมกับ "เครือข่ายสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก" จัดเวิร์กชอปพัฒนาละครเพื่อสร้างการเรียนรู้เท่าทันการพนัน "Dream Ranger" เพื่อเตรียมความพร้อมออก Roadshow ให้กับโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศเร็วๆนี้
เมื่อวันที่ 14-17 กรกฏาคม 2565 ณ ดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา สนับสนุนโดย สสส.