ทำเนียบทีม staff Roadshow บอลโลก2022 รณรงค์ไม่พนันในฟุตบอลโลก 2022อาสาสมัคร Staff Roadshow บอลโลก2022 ดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพนัน

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

เบอร์โทร

1

นายธนินท์ธร จิตต์วารี

ปาร์ม

 

2

นายจิราวัฒน์ หอมเนียม

นัท

 

3

นายธนวัตน์ ยอดจิตร

เจเจ

 

4

นายเฟรม สองพล

เฟรม

 

5

นางสาวมนทิรา ผลาสินธุ์

กำไร

 

6

นางสาวอรปรียา จันทร์เจริญ

กิ๊ก

 

7

นางสาวพรลดา กระต่ายทอง

 เดียร์

 

8

นายอนุลักษณ์ เอี่ยมสี

แจ็ค

 

9

นายภานุพงศ์ สมคำ

น้ำ

 

10

นายบดินทร์ บุญปก

เต้ย

 

11

นายอนุชา คำสาลี

การ์ด

 

12

นายธนภัทร เฉลิมรัตน์

ดิว

 

13

นายอนุชา เอี่ยมสี

เจ

 

14

นางสาววศิณี สนแสบ

ตั๊ก

 

15

นางสาวศุภัทรา ภาแก้ว

เบนซ์

 

16

นายเชาวรินทร์ มาช่วย

โอ๊ต

 

17

นายทวีศักดิ์ จันประนต

บิ๊ก

 

18

 

เมย์

 

19

นางสาวธัญญภัสร์ ภักดีบุตร

เฟิร์น

 

20

นายธีรนันท์ แก้วสกุลทอง

แชมป์ว่าว

 

21

นายวทัญญู แสงแก้ว

เบ็น

 

22

นางสาวชลหทัย ศรีหว้าสะสม

ชลลี่

 

23

นางสาวอรอนงค์ ประเสริฐศิวพร

หนึ่ง

 

24

นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ

รองตัน

 

25

นายราเมศร ศรีทับทิม

กุ้ง

 

26

นางสาวสุจิตรา ฝาสันเทียะ

แอร์

ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

24

นายธนากร คมกฤส

ลุงป๊อบ

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน