มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นรณรงค์สร้างกระแสความตื่นตัวทางสังคม ให้ตระหนักถึงโทษภัยของการพนัน ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคมจากผลกระทบที่ เกิดจากการพนัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ติดการพนัน ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชน และครอบครัวให้ตะหนักถึงโทษภัยของการพนัน

รวมไปถึงดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ชนิดของนักพนัน
หากคุณเคยมีประสบการณ์การเล่นการพนัน คุณเป็นนักพนันประเภทไหน?

นักพนันที่
ติดการพนัน

 • จุดประสงค์ในการเล่น

  ความสุขความตื่นเต้นหนีปัญหา
 • จำนวนเงินที่เสียไปในการเล่น

  คาดเดาไม่ได้
 • จำนวนเงินที่ใช้ไปเพื่อเล่นพนัน

  ควบคุมไม่ได้ใช้เงินในการเล่น
  มากกว่าที่มี
 • การรักษา

  ต้องรักษา!

นักพนันที่มีปัญหา
จากการพนัน

 • จุดประสงค์ในการเล่น

  ความสุขความตื่นเต้นหนีปัญหา
 • จำนวนเงินที่เสียไปในการเล่น

  คาดเดาไม่ได้
 • จำนวนเงินที่ใช้ไปเพื่อเล่นพนัน

  ควบคุมไม่ได้
 • การรักษา

  ควรพามาประเมิน

นักพนันที่
เสี่ยงจะติด

 • จุดประสงค์ในการเล่น

  ความสุขความตื่นเต้นหนีปัญหา
 • จำนวนเงินที่เสียไปในการเล่น

  คาดเดาไม่ได้
 • จำนวนเงินที่ใช้ไปเพื่อเล่นพนัน

  ควบคุมเงินได้พอใช้
 • การรักษา

  ควรพามาประเมิน

นักพนันตาม
งานสังคม

 • จุดประสงค์ในการเล่น

  ความสนุกความบันเทิง
 • จำนวนเงินที่เสียไปในการเล่น

  ควบคุมเงินที่จะเสียได้
 • จำนวนเงินที่ใช้ไปเพื่อเล่นพนัน

  ควบคุมเงินได้อย่างดี
 • การรักษา

  ไม่จำเป็น

นักพนัน
มืออาชีพ

 • จุดประสงค์ในการเล่น

  หารายได้เลี้ยงตนเอง
 • จำนวนเงินที่เสียไปในการเล่น

  ควบคุมเงินที่จะเสียได้
 • จำนวนเงินที่ใช้ไปเพื่อเล่นพนัน

  ควบคุมเงินได้อย่างยอดเยี่ยม
 • การรักษา

  ไม่จำเป็น
ข่าวสารและกิจกรรม